Kurs przeznaczony jest dla pracujących lub zamierzając podjąć pracę na stanowisku Przedstawiciela handlowego. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi pojęciami marketingu, zadaniami stojącymi przed PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM, zasadami sprzedaży i negocjacji, zyskując tym samym wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. Przedstawiciela handlowego i negocjatora handlowego.