W wyniku realizacji szkolenia w czasie zajęć teoretycznych, kursant uzyska wiedzę na temat:

- Podstaw behawioryzmu

 - Podstawowe formy zachowania się psów

- ocena poszczególnych wskaźników stanu emocjonalnego psa tj. ogon, uszy, oczy, wargi, tułów, kończyny

- rasy psów uznanych za niebiezpieczne

- Typy charakteru psów

- przyczyny i typy agresji u psów

- przyczyny i typy fobii dźwiękowych

- przyczyny i typy zaburzeń lękowych

- wpływ kastracji na charakter psa

- metody przydatne w zaburzeniach psychologicznych u psów


DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony dla:

 • weterynarzy zaczynających swoją przygodę z fizjoterapii
 • pasjonatów i właścicieli zwierząt, których pupile wymagają rehabilitacji

 • laików pragnących dowiedzieć się czegoś więcej na temat fizjoterapii zwierząt towarzyszących


Celem zoofizjoterapii jest:

 1. polepszenie jakości życia,
 2. redukcja bólu,
 3. przyspieszanie procesu zdrowienia po zabiegach chirurgicznych, kontuzjach, chorobach neurologicznych,
 4. pomoc pacjentom geriatrycznym, którzy są chorzy na choroby związane z wiekiem,

 

CEL KURSU

Kurs przygotowuje do stosowania metod fizjoterapii zwierząt na potrzeby własne oraz przygotowuje do uczestnictwa w kursie zaawansowanym. Zapoznanie ich z aspektami anatomii i fizjologii aparatu ruchowego zwierząt, głównymi problemami zdrowotnymi dotykającymi pacjentów w gabinetach zoofizjoterapeutycznych oraz omówienie najważniejszych metod fizjoterapii zwierząt.

Kurs Podstawy Zoofizjoterapii dotyczy zwierząt towarzyszących- psów, kotów, koni.

MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD KURSU:

 • Moduł I - ANATOMIA – UKŁAD RUCHU
 • Moduł II - OCENA FIZJOTERAPEUTYCZNA ZWIERZĄT
 • Moduł III - TECHNIKI I METODY LECZENIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO
 • Moduł IV - HYDROTERAPIA
 • Moduł V - WYBRANE SCHORZENIA PSÓW I KONI

Czas trwania kursu: 40 godzin

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach wg MEN - ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony dla:

 • wszystkich tych dla których psy są pasją i którzy chcieliby zacząć własną działalność hodowlaną
 • absolwentów Techników Weterynaryjnych, którzy w sposób szeroki i szczegółowy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspekty hodowli psów
 • laików pragnących dowiedzieć się czegoś więcej na temat hodowli
 • hodowców pragnących skonfrontować swoje doświadczenie z obecnymi standardami
 • absolwentów liceum/technikum poszerzających swoją wiedzę
 • zootechników i innych osób zajmujących się zwierzętami w swojej pracy zawodowej

CEL KURSU

Przygotowanie Kursantów do założenia własnej hodowli. Zapoznanie ich z aspektami prawnymi oraz merytorycznymi własnej działalności hodowlanej. Niezbędne podstawy do sprawowania opieki zarówno nad dorosłymi psami jak i nad szczeniakami, a także podstawowe informacje na temat socjalizacji i dobrego wyboru nowych domów dla szczeniąt.


Celem kursu jest przygotowanie Kursantów do wykonywania czynności związanych z pracą lecznicy weterynaryjnej, pomoc w zabiegach weterynaryjnych, prowadzenie dokumentacji. Merytoryczne przygotowanie Kursanta do kontaktu z pacjentem w lecznicy weterynaryjnej, udzielania pierwszej pomocy, samodzielnego wykonywania prostych zabiegów w czasie wizyty.

Celem kursu jest przygotowanie Kursantów do pracy w stadninach i ośrodkach hipoterapeutycznych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Merytoryczne przygotowanie Kursanta do kontaktu z pacjentem w ośrodku, podstawowa pielęgnacja konia oraz samodzielne ułożenie zestawu ćwiczeń do przeprowadzenia zajęć hipoterapii osobom niepełnosprawnym.

Po zakończonym szkoleniu, rekomendujemy zajęcia praktyczne w wybranych przez kursanta ośrodkach jeździeckich.

Kurs obejmuje merytoryczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy zwierzętom w różnych sytuacjach zagrożenia. Kursant otrzyma wystarczająca wiedzę teoretyczna z zakresu anatomii, fizjologii i etologii zwierząt towarzyszących, pozna prawne zagadnienia związane z udzielaniem pomocy, nauczy się dbać o bezpieczeństwo własne i otoczenia w czasie akcji ratunkowej.