Kurs składa się z trzech modułów:

Moduł I – CZYM JEST FELINOTERAPIA ?

I – historia felinoterapii

II – zalety i wady felinoterapii

III- założenia i cele felinoterapii

pytania sprawdzające

Moduł II – KRYTERIA DOBORU KOTÓW DO FELINOTERAPII

I – rasy kotów wykorzystane w terapii; proces wychowania i tresury kotów

II- testy predyspozycji stosowane w felinoterapii

pytania sprawdzające

Moduł III – PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

I – praca felinoterapuety – standardy AAT i AAA

charakterystyczne miejsca i odbiorcy felinoterapii

II- terapie wspomagające

III- przykładowe programy terapeutyczne

pytania sprawdzające

Czas trwania kursu: 32 godziny


Moduł I  Wstęp
Praca w Polsce, a w Wielkiej Brytanii – różnice i podobieństwa. Jak wyglądają studia w UK, od czego zacząć i jak znaleźć pracę - przydatne informacje.

 

Moduł II Podstawowe nazewnictwo

Część I Zwierzęta i odpowiednia nomenklatura

Część II Lecznice weterynaryjne, formy leków, badanie kliniczne pacjenta

 

Moduł III Anatomia i fizjologia

Część I Podstawowe informacje dotyczące anatomii, układ powłokowy, szkieletowy i mięśniowy.

Część II Układ oddechowy, pokarmowy, krwionośny i limfatyczny.

Część III Układ moczowy, rozrodczy, hormonalny, nerwowy i narządy zmysłów.

 

Moduł IV Objawy, choroby wewnętrzne i zakaźne występujące u zwierząt.

Część I Rodzaje chorób oraz towarzyszące im objawy – cz. I

Część II  choroby oraz towarzyszące im objawy - cz. II

Część III Zwroty używane w medycynie weterynarynej


Moduł 1. Behawior i mowa ciała                                                     
a)  Historia udomowienia kota i definicje behawioru                                                          
b) wskaźniki stanu emocjonalnego – ogon i postawa ciała                                    
c) wskaźniki stanu emocjonalnego – głowa                                                
d) test

Moduł 2. Komunikacja ze światem                                      
a) znakowanie                                              
b) wokalizacja                                   
c) więzi społeczne                                        
d) test

Moduł 3. Agresja                                          
a) Agresja podczas zabawy                                                 
b) Agresja konkurencyjna                                                               
c) Agresja defensywna                                                                    
d) test


W wyniku realizacji szkolenia w czasie zajęć teoretycznych, kursant uzyska wiedzę na temat:

 • Składników pokarmowych
 • Budowy układu pokarmowego
 • Prawidłowego żywienia zwierząt zdrowych i chorych
 • Karm bytowych oraz diet weterynaryjnych
 • Aspektów prawnych


W wyniku realizacji szkolenia w czasie zajęć teoretycznych, kursant uzyska wiedzę na temat:

- Podstaw behawioryzmu

 - Podstawowe formy zachowania się psów

- ocena poszczególnych wskaźników stanu emocjonalnego psa tj. ogon, uszy, oczy, wargi, tułów, kończyny

- rasy psów uznanych za niebiezpieczne

- Typy charakteru psów

- przyczyny i typy agresji u psów

- przyczyny i typy fobii dźwiękowych

- przyczyny i typy zaburzeń lękowych

- wpływ kastracji na charakter psa

- metody przydatne w zaburzeniach psychologicznych u psów


DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony dla:

 • weterynarzy zaczynających swoją przygodę z fizjoterapii
 • pasjonatów i właścicieli zwierząt, których pupile wymagają rehabilitacji

 • laików pragnących dowiedzieć się czegoś więcej na temat fizjoterapii zwierząt towarzyszących


Celem zoofizjoterapii jest:

 1. polepszenie jakości życia,
 2. redukcja bólu,
 3. przyspieszanie procesu zdrowienia po zabiegach chirurgicznych, kontuzjach, chorobach neurologicznych,
 4. pomoc pacjentom geriatrycznym, którzy są chorzy na choroby związane z wiekiem,

 

CEL KURSU

Kurs przygotowuje do stosowania metod fizjoterapii zwierząt na potrzeby własne oraz przygotowuje do uczestnictwa w kursie zaawansowanym. Zapoznanie ich z aspektami anatomii i fizjologii aparatu ruchowego zwierząt, głównymi problemami zdrowotnymi dotykającymi pacjentów w gabinetach zoofizjoterapeutycznych oraz omówienie najważniejszych metod fizjoterapii zwierząt.

Kurs Podstawy Zoofizjoterapii dotyczy zwierząt towarzyszących- psów, kotów, koni.

MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD KURSU:

 • Moduł I - ANATOMIA – UKŁAD RUCHU
 • Moduł II - OCENA FIZJOTERAPEUTYCZNA ZWIERZĄT
 • Moduł III - TECHNIKI I METODY LECZENIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO
 • Moduł IV - HYDROTERAPIA
 • Moduł V - WYBRANE SCHORZENIA PSÓW I KONI

Czas trwania kursu: 40 godzin

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach wg MEN - ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony dla:

 • wszystkich tych dla których psy są pasją i którzy chcieliby zacząć własną działalność hodowlaną
 • absolwentów Techników Weterynaryjnych, którzy w sposób szeroki i szczegółowy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspekty hodowli psów
 • laików pragnących dowiedzieć się czegoś więcej na temat hodowli
 • hodowców pragnących skonfrontować swoje doświadczenie z obecnymi standardami
 • absolwentów liceum/technikum poszerzających swoją wiedzę
 • zootechników i innych osób zajmujących się zwierzętami w swojej pracy zawodowej

CEL KURSU

Przygotowanie Kursantów do założenia własnej hodowli. Zapoznanie ich z aspektami prawnymi oraz merytorycznymi własnej działalności hodowlanej. Niezbędne podstawy do sprawowania opieki zarówno nad dorosłymi psami jak i nad szczeniakami, a także podstawowe informacje na temat socjalizacji i dobrego wyboru nowych domów dla szczeniąt.


Celem kursu jest przygotowanie Kursantów do wykonywania czynności związanych z pracą lecznicy weterynaryjnej, pomoc w zabiegach weterynaryjnych, prowadzenie dokumentacji. Merytoryczne przygotowanie Kursanta do kontaktu z pacjentem w lecznicy weterynaryjnej, udzielania pierwszej pomocy, samodzielnego wykonywania prostych zabiegów w czasie wizyty.

Celem kursu jest przygotowanie Kursantów do pracy w stadninach i ośrodkach hipoterapeutycznych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Merytoryczne przygotowanie Kursanta do kontaktu z pacjentem w ośrodku, podstawowa pielęgnacja konia oraz samodzielne ułożenie zestawu ćwiczeń do przeprowadzenia zajęć hipoterapii osobom niepełnosprawnym.

Po zakończonym szkoleniu, rekomendujemy zajęcia praktyczne w wybranych przez kursanta ośrodkach jeździeckich.

Kurs obejmuje merytoryczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy zwierzętom w różnych sytuacjach zagrożenia. Kursant otrzyma wystarczająca wiedzę teoretyczna z zakresu anatomii, fizjologii i etologii zwierząt towarzyszących, pozna prawne zagadnienia związane z udzielaniem pomocy, nauczy się dbać o bezpieczeństwo własne i otoczenia w czasie akcji ratunkowej.