Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne Erudiogroup

Przeprowadzamy szkolenia z wykorzystaniem platformy edukacyjnej oraz metod i technik kształcenia na odległość. Pozwala to na ukończenie kursu bez obecności na Sali wykładowej.

Nasze Social Media

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP