Sztuka jest istotnym elementem w procesie rozwoju dziecka, gdyż sprzyja integracji jego zmysłów, tzw. integracji sensorycznej, lepszemu poznawaniu otaczającej rzeczywistości, a także tradycji oraz wartości kulturowych. Dzieci przepadają za malowaniem, rysowaniem, wyklejaniem, czyli ogólnie — tworzeniem. Twórczość plastyczna u dzieci, to czynność odruchowa, instynktowna i podświadoma. Mali artyści bywają nieograniczeni konwencją ani też opinią otoczenia - należy tylko pomóc wyzwolić w nich pasję tworzenia, a to zadanie należy do rodziców, nauczycieli i terapeutów.


Kurs Trener- Szkoleniowiec uczy podstawowych umiejętności trenerskich, wspomaga pracę profesjonalnych trenerów oraz ułatwia osiąganie celów, jakie stawiają przed sobą osoby z branży szkoleniowej. Przedstawiono w nim podstawowe koncepcje teoretyczne, jakie powinien znać każdy dobry trener oraz szereg rad praktycznych, dotyczących autoprezentacji i sposobów prowadzenia szkoleń. Uczestnik kursu otrzymuje od nas profesjonalne wskazówki, jak poszerzać własne kompetencje oraz umiejętności słuchaczy.